Wednesday, September 23, 2015

Evalueren om te Evolueren

In de voorbije maanden werd er heel wat gediscussieerd over de zin en onzin van evaluatiegesprekken. Deze discussie werd vooral op gang getrokken toen KPMG besliste om te stoppen met deze gesprekken. Nu heb ik alle begrip voor hun mening, maar moeten ze ook eerlijk zijn en bekennen dat KPMG een heel specifieke organisatie is. Zo werken ze enkel met hoog opgeleiden, kennen ze een sterke interne competitieve cultuur en werken de meeste mensen niet op kantoor, maar bij klanten.

Bij mijn weten vormen medewerkers nog altijd het waardevolste element om te komen tot tevreden klanten en dus ook bestaansrecht in de toekomst. Medewerkers hebben recht op goede feedback, zodat ze bevestigd worden in wat ze goed doen en weten waar ze nog kunnen groeien.

Feedbackgesprekken zijn waardevol, op voorwaarde dat ze op een goede, constructieve manier gebeuren zodat organisaties en hun medewerkers sterker naar elkaar toe kunnen groeien. Ze bieden de mogelijkheid om te spreken over toekomstperspectieven, groeikansen, opleidingen, ...

In de korte film hieronder heb ik mijn visie over deze gesprekken alvast toegevoegd.