Thursday, January 9, 2014

Top 10 tips over leiderschap - met een leuke verrassing op het einde

Vandaag was ik een wereldwijde bestseller aan het lezen rond leiderschap. In het boek poneerde de
auteur haar 10 top tips. Ik deel ze graag met jullie :

  1. Prijzen en belonen : prijs als men iets goed doet (en niet alleen de eerste keer). Geef een beloning voor bijzondere prestaties.
  2. Consequent zijn : wees trouw aan de regels die je hebt afgesproken. Handel er zelf elke dag naar. 
  3. Routine : wispelturigheid werkt nefast. Bouw bepaalde routines in, dit geeft zekerheden en creëert gebruiken. 
  4. Grenzen : stel duidelijke grenzen. Naarmate maturiteit hoger is, kunnen grenzen ruimer gesteld worden. 
  5. Discipline : Ondersteun je regels met streng en rechtvaardig toezicht. 
  6. Waarschuwingen : kondig bepaalde activiteiten tijdig aan en maak je verwachtingen tegenover anderen hierbij duidelijk. Spreek over de consequenties die kunnen volgen indien het verwachte gedrag / resultaat niet volgt.
  7. Uitleg : Leg uit waarom bepaalde zaken belangrijk zijn en hoe men bepaalde handelingen moet stellen. Blijf op een speelse manier voortdurend feedback geven en aanmoedigen.
  8. Zelfbeheersing : ga niet schreeuwen of commando's blaffen. Spreek op een rustige, beheerste gezaghebbende toon. 
  9. Verantwoordelijkheid : stimuleer indien men meer verantwoordelijkheid wilt opnemen. 
  10. Ontspanning : bouw momenten van ontspanning in. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. 
Misschien vind je sommige van deze 10 regels te betuttelend, maar daar is een goede reden voor. 
Deze 10 regels komen uit het boek "Supernanny - Eerste hulp bij opvoeden" van Jo Frost. 

Toegegeven ik heb links en rechts de verklaring een beetje bijgestuurd naar het bedrijfsleven. De 10 kernwoorden zijn echter volledig intact gebleven. 

Geef toe, er zijn duidelijk een aantal zeer sterke gelijkenissen tussen leiderschap en het opvoeden van kinderen. 

Hoe goed ben jij écht ?


Quote : Wil je ontdekken hoe goed je werklijk bent ? Wil je weten wat je potentieel is ? Dan zal je er elke dag opnieuw kei hard voor moeten gaan en de lat telkens iets hoger leggen. Enkel door deze drive ontdek je wat je werkelijke potentieel is.