Friday, November 29, 2013

Wat als talent ontwikkelen een makkie was ?

Gisteren vond de VOV beurs 2013 plaats. Zoals altijd is dit een evenement waar heel wat sprekers interessante lezingen geven en waar aanbod en vraagzijde uit learning & development elkaar ontmoeten.

Eén van de interessantste sessies die ik bijwoonde werd gebracht door Greet Van Hecke en Valerie Jacqmain van Ticka. Ik deel graag de inzichten die ik daar hoorde via deze blog.

Multipliers en diminishers
aansluitend bij het boek van Liz Wiseman (the multiplier - how great managers make everybody smarter) maakten zij het onderscheid tussen multipliers en diminishers in leidinggevenden.

Een multiplier is een leidinggevende die aan zijn medewerkers aandacht geeft, maar hen wel verantwoordelijk maakt voor wat ze doen. Hij oefent dus een gezonde druk uit en brengt hierdoor medewerkers in hun stretch zone, van waaruit talenten sneller ontwikkelen. Een multiplier wordt getypeerd door volgende kenmerken :

 • trekt talent aan en gaat dit verder optimaliseren
 • zorgt voor een goede werkomgeving die het denken stimuleert
 • dagen medewerkers uit door hen in de stretchzone te zetten (ipv in comfort zone te houden)
 • ze bouwen communities doorheen de organisatie
 • geven medewerkers eigenaarschap van hun resultaat en investeert in hun successen. 
De diminisher staat hier lijnrecht tegenover. 

Mijn bedenkingen hierbij :
Ik merk vaak dat leidinggevenden een soort angst hebben om druk uit te oefenen op medewerkers. Het is als het ware dat ze schrik hebben de medewerker te bruskeren als ze hem in de stretch zone duwen. Nochtans toont heel wat onderzoek aan dat medewerkers dit juist als motiverend ervaren, mits ze de juiste ondersteuning en middelen krijgen in een voldoende veilige (leer)omgeving. 

Managers kunnen volgens mij dus zeker de motivatie verhogen door meer de kaart te trekken van multiplier. Uiteraard zal de aanpak naar medewerkers afhankelijk zijn van de maturiteit van de medewerker en van de situatie. Ervaring leert me immers dat het belangrijk is om medewerkers eerst een gezonde basis aan te reiken en hen dan (zo snel mogelijk) op een coachende manier uit te dagen om de lat telkens hoger te leggen. 

De term multiplier was nieuw voor me, maar het heeft me alvast getriggerd om er meer over te leren. 

to be continued… en alvast bedankt aan Greet en Valerie om dit te delen. 

Wednesday, November 20, 2013

6 Tip om toppresentaties te geven

Voor veel mensen blijft presenteren een akelige gebeurtenis. Zenuwen, klamme handen, droge keel, black-out, … het zijn maar enkele symptomen waar menigeen presentator de nacht voordien van wakker ligt.

Voordat ik jullie enkele concrete tips geef, toch even een blik op de vraag "Waarom geven we presentaties ?"

Er zijn 3 redenen om een presentatie te geven. Je wil dat je publiek

 1. iets gaat doen
 2. iets gaat laten
 3. iets nooit meer vergeten

Dit lijkt kort door de bocht, maar als je erover nadenkt klopt dit als een bus. Alle overige presentaties zijn tijdverdrijf. Omdat je dus een sterke impact wil hebben naar je publiek, is het belangrijk om je boodschap met de nodige punch te geven. Hieronder enkele gouden tips.

Tip 1 : Connect : Trek de aandacht van je publiek en laat het niet meer los
Het menselijk brein kent een aantal beperkingen. 1 ervan is het feit dat we snel zijn afgeleid. Als je een presentatie geeft is het dan ook belangrijk dat je meteen de aandacht van je publiek trekt en erover waakt dat je dit vasthoudt. In technische termen wordt dit "connecteren" genoemd. Je kan een connect maken met je publiek door bijvoorbeeld te starten met een duidelijke vraagstelling die voor veel mensen herkenbaar is en het onderwerp dat je wil aansnijden meteen in het middelpunt van de aandacht zet. vb als je een presentatie geeft over leiderschap start je met "Wie heeft er een medewerker waar hij al wel 100 keer dezelfde uitleg aan heeft moeten geven, en nog steeds snapt de persoon het niet?" Je zal meteen een aantal knikkende gezichten zien en opent zelfs de mogelijkheid dat men hierop antwoordt.
Indien je een langere presentatie geeft, kan je deze techniek regelmatig herhalen. Telkens je een connect maakt, scherp je de aandacht van de deelnemers bij en zorg je dat jij uitzendtijd krijgt bij hen.

Tip 2 : Start sterk
Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Ook in presentaties klopt dit. Zorg er dus voor dat je meteen goed van wal steekt. Humor bij het begin van een presentatie scherpt de geest aan. Mensen onthouden immers beter als ze plezier hebben.
Maak je publiek nieuwsgierig door een tipje van de sluier te lichten van wat je gaat vertellen. "straks hierover meer…"
Paul Jambers was ook een kei in presenteren. Elke aflevering van het spraakmakende programma Jambers startte hij met "… (onderwerp van de uitzending), wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?" Door deze eenvoudige vraagstelling trekt hij de aandacht en weet je meteen wat er gaat volgen.

Al deze technieken zorgen dat je publiek niet achteroverleunt op z'n stoel, maar brengt hen naar het puntje van hun stoel. Je maakt hen immers nieuwsgierig naar wat komen gaat.

Tip 3 : Geef structuur aan je presentatie
Mensen houden van een logische opbouw. Start met het geven van de structuur (waar je nadien regelmatig naar teruggrijpt) en ga dan steeds in op één of meerder details. Door steeds terug te grijpen naar de structuur, blijven deelnemers het overzicht behouden en houd je hen vast tot aan de bestemming van je presentatie.

Tip 4 : Geef presentaties met SUCCES
In hun wereldwijde bestseller "Made to stick" gebruiken Dan en Chip Heath het woord "SUCCES" als acroniem om je presentaties kracht te geven.

 • Simple : houd je verhaal eenvoudig. Geen oeverloze details en 24 bulletpoints die niemand kan onthouden, maar een eenvoudige logische opbouw en verhaallijn.
 • Unexpected : verras je publiek door onverwacht uit de hoek te komen. 
 • Credible : werk aan je geloofwaardigheid. Dit kan je doen door bij je intro te vertellen hoe lang je reeds rond een bepaald onderwerp werkt en welke ervaringen je hierin hebt. 
 • Concrete : je publiek houdt van praktische tips en tricks waarmee ze meteen aan de slag kunnen gaan. Hoe concreter je verhaal hoe beter het blijft plakken.
 • Emotions : emoties zijn vaak sterker dan droge feiten. Emoties wekken de ziel van je publiek los en maken reacties los. Door je verhaal uit je hart (emo) te vertellen, neem je je publiek sneller mee.
 • Story : door anekdotes toe te voegen aan je verhaal, toon je ook dat je de zaken die je vertelt zelf hebt meegemaakt. Anekdotes hoef je trouwens ook niet voor te bereiden en af te lezen. Je weet immers beter dan eender wie wat je hebt meegemaakt. Let alleen op dat je hier niet oeverloos gaat uitweiden en blijf bij de kern van je verhaal. 

Tip 5 : Zorg dat je boodschap blijft hangen
Als je aan het einde van je presentatie komt, is het sterk om nog eens bondig samen te vatten wat je wil dat je publiek

 • gaat doen
 • gaat laten
 • nooit meer vergeet
of had ik deze 3 punten al eens gezegd ? :-) 

In zijn kookprogramma waar hij mensen aan huis helpt te koken eindigt Piet Huysentruyt steevast met de inmiddels beroemde zin "En wat hebben we geleerd vandaag ? Ten eerste… ten tweede… ten derde…"
Door dit einde laat hij zijn publiek zelf herhalen wat ze geleerd hebben en vat hij de aflevering nog eens bondig samen. Een gegarandeerd succes.


Tip 6 : Deel nooit het podium met iets dat meer licht geeft dan jezelf
Powerpoint is een fantastisch instrument … maar je mag het nooit misbruiken. Ik ga hier niet over uitweiden, maar nodig u uit om het fantastische filmpje "Life after death by powerpoint" zelf te bezichtigen.

Thursday, November 14, 2013

Stoelen aan de kant - Informeel leren stimuleren

Vorige week begeleidde ik een interessante intervisie groep waar we werkten rond het thema informeel leren. Informeel leren neemt een steeds belangrijkere plaats in het organisatieleren in, maar omdat het net informeel gebeurt, is het voor veel mensen moeilijk om er vat op te krijgen. Uiteraard reist hierbij de vraag of we überhaupt vat moeten krijgen op informeel leren.

Wat is informeel leren ?
Informeel leren zijn leervormen die vaak spontaan ontstaan en los staan van het traditionele klaslokaal. Vaak ontstaan ze vanuit een concrete nood, waarbij men op zoek is naar praktische antwoorden die gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Enkele voorbeelden zijn individuele coaching, peterschap, training on-the-job, … Doordat er een directe link is met de praktijk is het leereffect vaak hoog bij deze leervorm op voorwaarde dat men tijdig terugblikt op "wat leer ik uit deze situatie?".

In onze discussie kwamen enkele interessante zaken naar voor die ik graag met u deel.

Hoe stimuleren we informeel leren in organisaties ?

 • Social media : Als we over informeel leren praten is het nog altijd verbazingwekkend hoeveel bedrijven medewerkers trachten af te schermen van social media. Met elke smartphone kan je op facebook, linkedin, twitter, skype, … maar met je bedrijfs-PC mag dit niet hoor. Door de toegang tot deze social media te verbieden, ontzeggen deze bedrijven medewerkers een gigantische bron aan informatie en een sterk netwerk naar andere professionals. Ik ben volledig akkoord om een aantal afspraken te maken over het gebruik van deze tools, maar toegang is absoluut een vereiste voor de professional van de 21ste eeuw.
 • Cases : in plaats van nog eens een meeting te organiseren loont het de moeite om praktijkcases te laten delen tussen medewerkers en hierover een discussie te openen. Door deze actieve kennisdeling van praktijkervaring, ontstaat er meteen een hoog leereffect en staat heel de organisatie even stil bij wat men kan leren uit gebeurtenissen en ervaringen. Dit kan trouwens perfect via lunchsessies, infokiosks, …
 • Mentors : mentors zijn ervaren medewerkers die een expertise hebben opgebouwd rond een bepaald onderwerp en tijd krijgen om deze kennis over te dragen naar andere medewerkers. Door mentors tijd en erkenning te geven voor deze rol, borg je het expertise in je organisatie en maak je meer mensen competent.
 • Succesverhalen rondbazuinen : elke organisatie kent zijn succesverhalen, maar soms vergeet men deze met de ganse organisatie te delen. Gebruik interne magazines, intranet, vergaderingen, … Hierdoor sla je meteen 2 vliegen in één klap : enerzijds motiveer je medewerkers door hen te erkennen voor de geleverde successen. Anderzijds zorg je dat andere teams kennis en ervaring opdoen die leidde tot dit succes, waardoor ook zei hieruit kunnen leren. 
Hoe kan je informeel leren toch structureren ? 
OK, voor sommigen zal de bovenstaande zin als een tang op een varken zijn. Immers, zodra we informeel leren structureren, maken we het formeel. Ik ben het hier niet 100% met eens. Omdat er nog steeds zulk een waas bestaat over het informeel leren, maar we zien er wel de voordelen van, loont het de moeite om informeel leren toch meer naar voor te schuiven. 

Hieronder vind je enkele praktische tips om het informeel leren meer op de voorgrond te brengen :
 • Neem een aantal informele leervormen op in het opleidingsaanbod van je organisatie, maar vermeld hierbij duidelijk wat de voordelen zijn van deze leervorm en wat men mag verwachten. (vb intervisie, case-besprekingen zoals hierboven vermeld, …)
 • vermeld een aantal informele leervormen in het persoonlijk opleidingsplan (POP) van medewerkers en koppel het aan functioneringsgesprekken en evaluaties.
 • Vervat informeel leren in het kwaliteitsbeleid van je organisatie om van hieruit innovatie en kennisdeling te sturen.
 • organiseer een interne kennisbeurs in je organisatie waar diensten nieuwe innovaties toelichten, producten, methoden, best practicus, … 
 • Gebruik intervisie als leervorm 
 • Zorg dat kennisdeling een onderdeel vormt van iedereen zijn takenpakket. Dit kan je oa doen door kennisdeling op te nemen in de functieomschrijving, of er een bedrijfswaarde van te maken.
Zoals je ziet zijn er talrijke mogelijkheden om met weinig budget toch heel praktisch aan de slag te gaan met informeel leren en op die manier je organisatie slagvaardiger maken.

Meer tips kan je sturen naar pim@d-comma.com

Veel succes. 

Wednesday, November 13, 2013

De juiste witte raaf vinden

Rekruteren is niet eenvoudig en soms wordt rekruteren quasi onmogelijk gemaakt. Als je een intake doet met een lijnmanager lijkt het soms dat hij de witte raaf, met 3 poten en 4 vleugels zoekt.

 • de kandidaat moet 30 jaar zijn, want jonger hebben ze te weinig ervaring
 • daarenboven mag hij niet ouder zijn dan 45, want ouder zijn ze uitgeblust
 • daarenboven mag hij geen kinderen hebben, want daardoor wordt hij minder flexibel
 • daarenboven moet hij uit de sector komen
 • daarenboven moet hij het juiste diploma hebben
 • daarenboven moet het een … (geslacht) zijn
 • daarenboven moet hij 12 talen spreken, want onze klanten vinden dat belangrijk
 • en tot slot moet hij uit de streek komen, want met dat verkeer tegenwoordig…
dit lijkt een absurd lijstje, maar is nog té vaak realiteit, waardoor we de potentiële kandidaten beperken tot hooguit 2 of 3 mensen in heel België. In rekrutering is er echter één belangrijk gezegde

HIRE FOR ATTITUDE, TRAIN FOR SKILLS
Het loont de moeite om te geloven in het potentieel van mensen en als ze eenmaal aan boord zijn hen optimaal te begeleiden. De mooiste diamanten waren eerst een ruwe steen. Maar dit vraagt uiteraard een investering van tijd en effort, maar naar mijn mening loont dit zeker de moeite.